Posted by on

Despre Autorizaţia de Construire

1. Certificatul de Urbanism

–          Primul pas care trebuie făcut în momentul în care v-aţi hotărât sa construiţi o casa, este obținerea Certificatului de Urbanism.

“Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administratiei publice judetene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor si conditiile necesare în vederea realizării unor investitii, tranzactii imobiliare ori a altor operatiuni imobiliare, potrivit legii …

Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de executare a lucrărilor de construire …”

In unele situatii eliberarea Autorizatie de Construire este conditionata de aprobarea unei documentatii de Urbanism, PUD sau PUZ.

Nu este recomandat sa se realizeze un proiect de casa fara  obtinerea in prealabil a unui Certificat de Urbanism pentru construire sau fara a cunoaste in detaliu regulile urbanistice din zona.  Exista riscul ca acel proiect sa nu se incadreze in regulile urbanistice.

 

2. Proiect

Proiectul pentru casa se realizeaza in functie de dorintele beneficiarului si de regulile urbanistice impuse prin Certificatul de Urbanism, POT – (procent ocupare teren), CUT – (coeficient utilizare teren), retrageri ale constructiei fata de limitele proprietatii, regim de inaltime, functiuni.

Pe langa Certificatul de Urbanism, pentru realizarea proiectului este necesar un Studiu Geotehnic al terenului si o ridicare topografica cu cote de nivel (sau cel putin cadastrul pe teren, in situatia in care terenul  este relativ plan).

In situatia in care se construieste pe limita de proprietate sau se solicita realizarea unui gard intre proprietati, de regula, prin Certificatul de Urbanism se solicita si acordul notarial al vecinului.

Daca se fac interventii la constructii existente sau se construieste langa o casa existenta este necesara si o expertiza tehnica realizata de un expert autorizat.

3. Avize

Prin Certificatul de Urbanism, pe langa regulile urbanistice impuse se cer si un anumit numar de avize.

Principalele avize care pot fi solicitate prin Certificatul de  Urbanism:   Electrica, Distrigaz, Aviz/Contract prestări servicii salubrizare, Brigada de Pompieri, Centrul de Medicină Preventivă,  Inspectoratul de Apărare Civilă, Agentia pentru Protectia Mediului,  Directia Regionala in Constructii (Inspectia de Stat in Constructii – ISC), Număr factorial  (daca e cazul) etc.

Numarul avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism difera in functie de localitate si in functie de ceea ce doriti sa construiti.

4. Autorizatia de Construire

„Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.”

Dosarul pentru eliberarea Autorizatiei de Construire cuprinde:

–          Cerere tip.

–          Dovada titlului de proprietate asupra imobilului (copie legalizata), extras de carte funciara.

–          Proiect – D.T.A.C.  (documentatia tehnica pentru autorizarea lucrarilor de construire) in 2 exemplare originale, luat in evidenta OAR, verificat tehnic si insusit de expert (unde e cazul).

–          Avizele (solicitate prin Certificatul de Urbanism).

–          Taxe:  taxa AC – 0,5% din valoarea investitie si taxa timbru de arhitectura – 0,05%.

(Valoarea investitiei se declara de investitor, dar de regula primariile impun o valoare minima iar valoarea investitiei trebuie sa fie egala sau mai mare fata de valoarea minima ceruta de primarie).

Autorizatia de Construire este valabila (de regula) 12 luni, interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate.

Inceperea lucrarilor se anunta prin trimiterea unui formular tipizat catre primarie (autoritatea administratiei publice emitente a autorizatiei si catre  Directia Regionala in Constructii (Inspectia de Stat in Constructii – ISC).

Pe parcursul executarii lucrarilor se plateste o taxa catre Inspectia de Stat in Constructii – ISC in valoare de 0,8% din valoarea investitiei.  (0,1%+0,7%)

In cazul in care nu anuntati inceperea lucrarilor riscati sa platiti amenda, iar lucrarile se considera ca au inceput a 2-a zi de la emiterea Autorizatiei de Construire.

De asemenea, in Autorizatia de Construire este trecuta si durata maxima de executie a lucrarilor (12 sau 24 de luni).

Autorizatia de Construire poate fi prelungita o singura data prin anuntarea cu minim 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii (inclusiv a termenului de executie a lucrarilor).  Taxa pentru prelungirea Autorizatiei de Construire este de 30% din valoarea taxei platita initial la eliberare AC.

Va recomandam sa cititi cu atentie precizarile trecute in Autorizatiei de Construire.